ISFJ (osobowość typu Obrońca) - cechy, zawody, zalety, wady, znani Obrońcy

ISFJ - ObrońcaISFJ to jeden z typów osobowości w modelu MBTI, stworzonym na podstawie kwestionariusza Myers-Briggs, wzorowanego na koncepcji psychologa Carla Junga. ISFJ to jeden z 16 typów, określany jest mianem Obrońcy. To typ pełen sprzeczności, którego nadrzędną cechą jest empatia, pragnienie czynienia dobra dla innych, pracowitość i obowiązkowość. Obrońcy to około 13% populacji, czy i Ty jesteś jednym z nich?

ISFJ - Osobowość typu Obrońca

Obrońca (zwany również Opiekunem, ISFJ) to typ introwertywny, empatyczny, wrażliwy, nieco buntowniczy. Określany jest w skrócie jako ISFJ (ang. Introverted Sensing Feeling Judging - Introwertyk Percepcjonista Uczuciowiec Sędzia). Obrońca to osoba pragmatyczna nastawiona na czynienie dobra na rzecz innych. To ludzie, którzy jawić się mogą jako zbyt ulegli, ale tak nie jest. Obrońcy są osobami bardzo asertywnymi, potrafią bronić również swoich praw.

Cechy Obrońcy

Typ Obrońcy jest bardzo interesujący z uwagi na docieranie się przeciwieństw.

Widoczne jest to w zestawieniu cech tego typu osobowości. ISFJ to osoba, która:

 • jest ciepła, życzliwa, miła dla innych;
 • jest introwertykiem, ale lubi towarzystwo ludzi;
 • jest altruistą, ale i cechuje ją asertywność;
 • chce wspierać innych, ale zdarza się jej buntować przeciwko zastanej rzeczywistości;
 • jest pracowita, ale może mieć trudności z motywacją przy braku docenienia jej wysiłku.

Ponadto osoby o typie osobowości ISFJ:

 • to osoby odpowiedzialne, rozsądne i słowne;
 • wolą wykonywać czynności rutynowe, znane, mają trudność z adaptowaniem się do nowych sytuacji;
 • szanują prawa innych, mają ogromny szacunek do tradycji;
 • są tolerancyjni;
 • bardzo dbają o szczegóły, przestrzeganie procedur;
 • wykorzystują ubiegłe doświadczenia przy nowych zadaniach;
 • mają trudności z przyjmowaniem krytyki.

Osobowość Obrońcy ma wiele wspólnego z nieco bardziej towarzyskim, ale bardzo wrażliwym Doradcą oraz uprzejmym i działającym dla innych Pośrednikiem.

Obrońca w rodzinie i w związku

Jak Obrońca funkcjonuje w domu i w pracy? W domu jest troskliwym, życzliwym rodzicem czy partnerem, robi wszystko, aby dom był miejscem przyjaznym, przyjemnym do życia i pracy. Stara się robić coś dobrego dla swoich bliskich, poświęca im czas i daje wiele z siebie. Partner-Obrońca jest czułym i dobrym dla swojej drugiej połówki. Robią wiele, aby unikać kłótni i konfliktów. Bycie w związku z Obrońcą pozwoli nam poczuć się bezpiecznie w relacji z drugim człowiekiem.

ISFJ w pracy zawodowej

Dziedzinami, w których sprawdzą się osoby o typie osobowości ISFJ, są medycyna, praca naukowa, prace społeczne czy działalność charytatywna. Obrońcy będą doskonałymi lekarzami, pielęgniarkami, położnymi, opiekunami medycznymi, psychologami, terapeutami. Sprawdzą się jako nauczyciele czy wykładowcy akademiccy. Sprawdzą się także jako pracownicy socjalni czy opiekunki dzieci, gdzie przyda się ich cierpliwość i empatia. Osoby o tym typie osobowości powinny pomyśleć również o karierze w bankowości, np. o byciu księgowym czy pracownikiem działu finansowego. Obrońca doskonale czuję się w zawodach, gdzie może komuś pomóc ale na pewno tam, gdzie pracuje z człowiekiem lub dla człowieka. Dodatkowo, wiele osób ISFJ udziela się charytatywnie, np. pracuje jako wolontariusz w domu dziecka, szpitalu, hospicjum czy schronisku dla zwierząt.

ISFJ - cechy Obrońcy

Czy i Ty jesteś Obrońcą? - Test

Czy Obrońca to Twój typ osobowości? Odpowiedz na poniższe pytania i przekonaj się.

 1. Jestem osobą, która robi dużo dla innych;
 2. Dbam o to, aby wszystko było zrobione tak, jak należy;
 3. Miewam problemy z przyjmowaniem krytyki;
 4. Lubię dawać innym prezenty, które przygotuję samodzielnie;
 5. Lubię dobre, tradycyjne i sprawdzone sposoby działania, rzadko eksperymentuję;
 6. Jestem osobą odpowiedzialną i skrupulatną;
 7. Bywa, że brakuje mi spontaniczności;
 8. Lubię, gdy ktoś docenia moje starania;
 9. Jestem osobą ambitną, stawiam sobie dość wysokie wymagania;
 10. Bywa, że inne osoby wykorzystują moją dobroć.

Im więcej odpowiedzi twierdzących, tym większe prawdopodobieństwo, że to właśnie Obrońca/Opiekun jest Twoim typem osobowości. Jesteś osobą bardzo wrażliwą, empatyczną i zorientowaną na drugiego człowieka.

*Test został stworzony na potrzeby artykułu, ma charakter poglądowy, może jedynie sugerować pewne kwestie, nie zastąpi badania osobowości przeprowadzonego przez psychologa.

Bycie Obrońcą - zalety i wady

ISFJ - zalety i wady Obrońcy

Osobowość ISFJ ma swoje mocne i słabsze strony, warto je poznać.

Zacznijmy od zalet osób ISFJ - do największych należą:

 • altruizm i empatia - to największa i najważniejsza zaleta Obrońców. Ich silna potrzeba niesienia pomocy innym sprawia, że u tych osób bardzo wysoko rozwinięta jest empatia ale i altruizm. Obrońcy robią coś dobrego dla innych i nie chcą nic w zamian, wiedzą jednak, że dana dobroć i życzliwość może do nich wrócić;
 • wysoki poziom asertywności - dodatkowo, istotną zaletą tych osób jest wysoki poziom asertywności. To bardzo ważna i ceniona u innych ludzi cecha. Obejmuje ona umiejętność odmawiania i bronienia swojego zdania z jednoczesnym poszanowaniem praw innych. Obrońca broni innych ale i ich praw, nie zapomina jednak o sobie. Działa bowiem w oparciu o swój system wartości, którego broni, gdy ktoś próbuje mu narzucić swoje zdanie;
 • dokładność w realizacji celów - Obrońcy są bardzo dokładni i skrupulatni w dążeniu do swoich celów. Uwielbiają tworzyć plan działania i go realizować;
 • bogata wyobraźnia i duża wrażliwość emocjonalna - kolejną zaletą Obrońców jest bogata wyobraźnia, tacy ludzie są bardzo kreatywni i twórczy. Dodatkowo, posiadają dużą wrażliwość emocjonalną, która związana jest z wysokim poziomem empatii.

A co z wadami Obrońców?

Z kolei do wad Obrońców można zaliczyć:

 • brak elastyczności w myśleniu i działaniu - obrońcy działają według utartych, dobrze sobie znanych schematów. Lubią znane sposoby, które się sprawdzają od lat. Oznaczać to może, że miewają trudności z elastycznością w myśleniu i działaniu. Nie lubią nowości, kiedy to muszą zastosować w działaniu coś, czego nie znają;
 • brak refleksyjności - osoby o tym typie osobowości miewają problemy z wglądem w siebie oraz refleksyjnością. Mają tendencję do zaakceptowania porażki bez wyciągania z niej wniosków na przyszłość. Prowadzić do może do kolejnych błędów i niepowodzeń;
 • problemy z samooceną i wiarą w samego siebie - jednocześnie osoby o typie osobowości ISFJ, mają problemy z samooceną oraz pewnością siebie. Bywa, że bez pochwały i docenienia ich działań tracą zapał do dalszej pracy, działają mniej efektywnie, porzucają aktywność. W pracy wymagają więc dobrego słowa, np. od zadowolonego klienta czy pacjenta. Pozwala im to uwierzyć, że to, co robią ma sens, jest potrzebne, a ich działania sprawiły komuś radość czy przyjemność.

Znani Obrońcy

Do znanych osób z tym typem osobowości należą:

 • Królowa Elżbieta II;
 • Matka Teresa z Kalkuty;
 • Beyonce;
 • Halle Berry;
 • Julianne Moore;
 • Vin Diesel.

W Polsce również mamy wielu Obrońców, należą do nich:

 • Magda Mołek;
 • Maciej Orłoś;
 • Marcin Dorociński;
 • Aneta Kręglicka;
 • Jarosław Gowin.

Wymienione osoby robią wiele dla innych, w wielu przypadkach korzystają ze swojej popularności, aby zrobić coś dobrego, np. udzielają się charytatywnie.