Komunikacja niewerbalna: co może powiedzieć nasze ciało?

Komunikacja niewerbalna - mowa ciała Komunikacja niewerbalna - mowa ciała to temat, który już dawno stał się przedmiotem intensywnych badań. Mowa ciała fascynuje, a jej dobre poznanie może nam zapewnić przewagę nad naszymi rozmówcami. Umiejętność czytania z mimiki i gestów jest ważna w świecie biznesu, wiedzę na ten temat powinien też posiadać każdy negocjator.

Czy mowa ciała może nas poinformować o prawdziwych zamiarach naszych rozmówców? Czy komunikacja niewerbalna i wykonywane przez nas podświadomie gesty faktycznie mogą zdradzać nasze prawdziwe emocje i uczucia?

Kto potrafi odkryć prawdziwe znaczenie poszczególnych ruchów, min czy grymasów, ten może okazać się skutecznym negocjatorem i doskonałym graczem w świcie biznesu. Cóż jednak trzeba wiedzieć na ten temat?

Komunikacja niewerbalna - jak rozmawiać bez słów?

Komunikacja niewerbalna, czyli tzw. mowa ciała, to przekazywanie wielu ważnych informacji bez użycia słów. Miejsce mowy zajmują tu miny i gesty, wykonywane bardziej lub mniej świadomie. Często wykonujemy pewne gesty całkowicie świadomie, często jednak nie jesteśmy w stanie nad nimi zapanować. Mówimy jedno, choć nasza mina i gesty wyraźnie pokazują, że myślimy coś innego. Jeśli trafimy na rozmówcę, który zna mowę ciała, możemy pożegnać się z szansą na zakończenie rozmowy w sposób korzystny dla nas. Komunikacja niewerbalna może się jednak okazać naszym sojusznikiem. Kto pozna jej tajniki, ten będzie mógł ją wykorzystać do realizacji swych celów. W biznesie i polityce często używa się właśnie mowy ciała, a słynne ?piramidki mądrości? są na to najlepszym dowodem. Zwykłe gesty mogą nam pomóc w prowadzeniu tradycyjnej rozmowy. Jeśli wiemy, jak za pomocą ciała pokazać pewność siebie, łatwiej pójdzie nam przekonanie szefa do udzielenia nam podwyżki nawet w chwili, gdy taka rozmowa w istocie bardzo nas stresuje.

Mowa ciała - co mówi ciało innych?

Sami możemy "zagrać" swym ciałem, sami możemy też wiele dowiedzieć się o innych dzięki obserwacji ich zachowania. Rozmawiając z kimś na ważny temat starajmy się słuchać nie tylko jego słów, ale i jego ciała. Postawa wyprostowana to oznaka pewności siebie, postawa przygarbiona świadczy z kolei o zniechęceniu i braku energii do działania. Stanie bokiem do rozmówcy to wyraz niechęci wobec jego osoby, z kolei krzyżowanie rąk lub nóg to nic innego, jak przybieranie postawy obronnej. Nasz rozmówca może się nam wydawać pewnym siebie człowiekiem, jednak proste gesty mogą zdradzić jego autentyczne zdenerwowanie. Pocieranie dłoni lub obgryzanie paznokci to wyraźne sygnały, jednak o zdenerwowaniu świadczyć też może tak niewinny gest, jakim jest częste dotykanie włosów.

Mowa ciała może zdradzać więcej niż słowa. Nic więc dziwnego, że komunikacja niewerbalna już dawno stała się przedmiotem ważnych badań, a ich wyniki wykorzystywane są przez specjalistów od negocjacji, biznesu czy polityki. Za pomocą świadomie wykorzystywanej mowy ciała każdy z nas może stworzyć taką wizję swej osoby, która wzbudzi zaufanie innych i pomoże w przekonywaniu ich do naszych własnych racji. Komunikacja niewerbalna może okazać się jednak okazać bronią obusieczną, a podświadomie wykonany gest - zdradzić nasze prawdziwe zamiary.