Protagonista (osobowość typu ENFJ) - cechy, zalety, wady, znani Protagoniści

ENFJ - ProtagonistaENFJ to jeden z 16 typów osobowości w modelu MBTI, stworzonym na podstawie kwestionariusza samoopisowego Myers-Briggs, stanowiący rozszerzoną wersję modelu znanego psychologa, Carla Junga. ENFJ jest typem określanym mianem Protagonisty - to typ lidera, charyzmatycznego przywódcy o dużej pewności siebie. Osoby o tym typie osobowości stanowią około 2% populacji. Czy i Ty do nich należysz?

ENFJ - osobowość typu Protagonista

Osobowość typu Protagonista (ENFJ) to typ, który jest urodzonym liderem, to osoba empatyczna, życzliwa dla innych. ENFJ (Extraverted Intuitive Feeling Judging - Ekstrawertyk Percepcjonista Uczuciowiec Sędzia), należy do grupy Dyplomatów, tuż obok Rzeczników: spokojnych idealistów, Pośredników: uprzejmych marzycieli oraz Działaczy: radosnych ale i beztroskich entuzjastów. W grupie tej wyróżniają się zdolnościami przywódczymi, charyzmą oraz pewnością siebie. Protagonista to silna osobowość, jest postrzegany zwykle jako wzór do naśladowania, autorytet. Protagoniści potrafią zjednać sobie ludzi. Jak funkcjonują, jakie są zalety i wady posiadania tego typu osobowości?

Cechy Protagonisty

Aby lepiej poznać styl funkcjonowania Protagonistów, warto dowiedzieć się, jakie cechy są charakterystyczne dla ludzi o tym typie osobowości. Protagonista to osoba, która:

 • lubi ludzi, jest dla nich serdeczna i życzliwa;
 • jest urodzonym liderem, przywódcą, doskonale sprawdza się jako osoba zarządzająca zespołem;
 • potrafi motywować innych do pracy, jest dla nich inspiracją i wzorem do naśladowania;
 • jest autentyczna, wiarygodna w oczach innych;
 • jest pełna troski i zorientowana na drugiego człowieka;
 • chce prowadzić innych do lepszej przyszłości, pragnie polepszać życie swoje i innych.

Ponadto, protagoniści:

 • posiadają wysokie umiejętności komunikacyjne, potrafią zarówno przemawiać, jak i rozmawiać z innymi, są asertywni, potrafią konstruktywnie przekazywać krytykę;
 • są ludźmi pełnymi pasji, energii życiowej;
 • to ludzie aktywni i uśmiechnięci;
 • mają odpowiedni poziom samooceny;
 • to osoby wrażliwe i empatyczne;
 • chcą doskonalić siebie i innych, stale sprawiając, że świat będzie lepszy;
 • są szczerzy i lojalni wobec innych;
 • są pewni siebie, znają siebie i swoje możliwości;
 • są altruistami i lubią pomagać innym bezinteresownie.

ENFJ w rodzinie

Jak zachowuje się Protagonista w życiu prywatnym? Czy rządzi również w domu? ENFJ zwykle w rodzinie pełni rolę lidera, ale jego dowodzenie ma na celu dobro każdego. Rodzic-Protagonista to człowiek o tendencjach do przewodzenia, ale z troską o dobro swojego dziecka. Taki rodzic zachęca swoje dziecko do angażowania się w różne przedsięwzięcia, podkreśla jego mocne strony i inspiruje do działania. W związku Protagonista również chce przewodzić, ale nie dominować. Wobec partnera jest lojalny, szczery, troszczy się o ukochaną osobę. Bycie w związku z taką osobą może być dla nas inspiracją samą w sobie: Protagonista będzie nas motywował do pozytywnych zmian.

ENFJ - cechy Protagonisty

Kariera zawodowa Protagonisty

Jego zdolności przywódcze sprawiają, że doskonale odnajduje się w zawodach, wymagających zorganizowania i przewodzenia zespołem. Protagoniści są doskonałymi szefami, dyrektorami, menagerami czy kierownikami zespołów. Ich charyzma i bystry umysł sprawiają, że dobrze pracują w grupie, potrafią motywować zespół oraz rozwiązywać konflikty. Sprawdzają się również jako specjaliści z zakresu HR, potrafią rozmawiać z ludźmi ale i odkrywać w nich to, co dobre. Sprawnie poruszają się w świecie reklam, marketingu i sprzedaży. Nie da się ukryć, że cechy protagonistów pretendują do spróbowania swoich sił w świecie… polityki. Zwykle to świat, który czeka na Protagonistów i w jakim robią oszałamiająca karierę. Protagonista sprawdzi się również jako rzecznik prasowy, coach, terapeuta, w tym psychoterapeuta, nauczyciel oraz trener. W tych zawodach sprawdzi się ich umiejętność motywowania innych oraz empatia.

Czy i Ty jesteś Protagonistą?

O osobowości ENFJ, czyli Protagonistach, wiemy już niemało. Czy i Ty należysz do tego niewielkiego grona? Warto się przekonać, wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań.

 1. Lubię robić coś dobrego dla innych;
 2. Lubię zarządzać innymi i motywować ich do działania;
 3. Uważam, że potrafię nakłonić innych do określonego działania;
 4. Inni chętnie mnie słuchają i robią to, co im zaproponuję;
 5. Jestem osobą empatyczną i lubię pomagać innym;
 6. Dobrze czuję się w roli lidera, lubię przewodzić innymi ludźmi;
 7. Ludzie szybko obdarzają mnie zaufaniem;
 8. Chcę, aby ludziom żyło się lepiej;
 9. Czasami pomagam innym nie oczekując nic w zamian;
 10. Lubię dbać o innych, ale czasem zapominam o sobie.

Udzieliłaś/eś większości odpowiedzi twierdzących? Z tego wynika, że masz wiele cech Protagonisty, zapewne to jest właśnie Twój typ osobowości.

*Test został stworzony na potrzeby artykułu, ma charakter poglądowy, może jedynie sugerować pewne kwestie, nie zastąpi badania osobowości przeprowadzonego przez psychologa.

Osobowość ENFJ (Protagonista) - zalety i wady

Zalety Protagonisty

Osobowość ENFJ ma swoje mocne i słabsze strony.

Do zalet można zaliczyć to, że:

 • Protagoniści potrafią motywować innych do działania - osoby o tym typie osobowości są urodzonymi liderami, którzy nie tylko doskonale przewodzą, ale przede wszystkim potrafią motywować innych do działania. Ich umiejętności mobilizujące zespół są bardzo cenne i pozwalają na wywołanie niejako ducha walki. Wiele osób sprawnie zarządza, ale ma problem z motywowaniem swoich pracowników. Protagoniści opanowali tą umiejętność do perfekcji. Ich charyzma, zdolność do zjednywania sobie ludzi oraz autentyczność sprawiają, że ludzie lubią z nimi przebywać i słuchać tego, co mówią;
 • Stawia się ich za wzór - kolejną ważną zaletą Protagonistów jest bycie inspiracją dla innych. To osoby żywiołowe, pełne energii i pasji, dla innych stanowią wzór do naśladowania. Protagonista to idealny kandydat do bycia czyimś autorytetem: jest pewny siebie, wpływowy, lubiany, zawsze aktywny i chętny do działania. Tacy ludzie szybko stają się inspiracją dla osób mało pewnych siebie, niezdecydowanych, zakompleksionych. Każdy chce być pewnym siebie entuzjastą, dokładnie takim, jakim jest Protagonista;
 • To aktywni altruiści - altruizm, czyli bezinteresowne pomaganie innym, to zwykle cecha introwertyków, ludzi spokojnych, zrównoważonych, idealistów. W przypadku Protagonistów jest nieco inaczej: to aktywni, ekstrawertywni altruiści, którzy głośno mówią o chęci niesienia pomocy innym;
 • Mogą prowadzić innych do dobrych zmian - siła Protagonistów to nie tylko ich altruizm, ale również możliwość prowadzenia do dobrych zmian. Są to ludzi na tyle aktywni i pewni siebie, że z przekonaniem bronią swoich poglądów i nie boją się krytyki. Może to sprawić, że inni zaczną im ulegać, zmieniać siebie i otaczający świat;
 • Lubią walczyć o wspólne dobro - Protagoniści walczą o dobro swoje ale i innych. Są charyzmatycznymi przywódcami, ale nadal najważniejszy jest dla nich człowiek. To odróżnia ich od innych liderów w modelu, zwłaszcza Dowódców. Są do nich bardzo podobni, aczkolwiek protagonistów cechuje duża wrażliwość i empatia, czego brak Dowódcom. Oni z kolei są doskonałymi strategami i racjonalistami, zorientowanymi na cel.

Do wad Protagonistów zaliczyć można to, że:

 • Zbyt szybko ufają ludziom - często jest tak, że zbyt szybko obdarzają innych zaufaniem - może to sprawić, że zostaną wykorzystani;
 • Bywają łatwowierni - Protagoniści ufają ludziom i chcą dla nich dobrze, ale - niestety - czasami bywają bardzo łatwowierni, co wiąże się z poprzednią cechą;
 • Dużo robią dla innych, ale często zapominają o sobie - kolejna wada jest typowa dla altruistów. Dotyczy również protagonistów, którzy wiele robią dla innych, chcą pomagać im w życiu, ale - niestety - bardzo często zapominają o sobie. Wielu Protagonistów skupionych jest na "zbawianiu świata", mają poczucie misji, zapominając tym samym o swoich potrzebach i pragnieniach.

Znani Protagoniści

Kto był lub jest przedstawicielem osobowości typu ENFJ, czyli Protagonistą? Należą do nich:

 • Barack Obama;
 • John Cusack;
 • Ben Affleck;
 • Oprah Winfrey.

Ekstrawertycy intuicyjni