Czym jest pragmatyzm? Kim jest pragmatyk?

Pragmatyk - pragmatyzmPragmatyzm to kierunek filozoficzny, którego ojczyzną jest USA. Zakłada on racjonalną ocenę zastanej rzeczywistości oraz podkreśla rolę logicznego myślenia. Pragmatycy są rzeczowi, konsekwentni i twardo stąpają po ziemi. Czego możemy się od nich nauczyć?

Czym jest pragmatyzm?

Pragmatyzm jest młodym kierunkiem filozoficznym, który powstał w Stanach Zjednoczonych Ameryki na przełomie XIX i XX wieku. Charles Pierce jest uważany za "ojca" pragmatyzmu, a jego myśl kontynuował William James. Pragmatyzm ponad wszystko cenił prawdę, podkreślał rolę prawdy i doświadczenia. Ceniono realną ocenę rzeczywistości. Uważano bowiem, że jeśli mamy jakiś problem to z pewnością istnieje jego rozwiązanie. Wiedza jest dla pragmatyków czynnością, do której dochodzi się metodą prób i błędów - jesteśmy czujnymi obserwatorami świata. Dla pragmatyka prawdziwe było to, co użyteczne, jeśli coś przestało być  przydatne, przestało być równocześnie prawdziwe.

Elementami pragmatyzmu są:

 • metoda i teoria prawdy,
 • pluralizm,
 • podkreślanie roli wiary i doświadczenia.

Geneza pragmatyzmu

Źródeł pragmatyzmu upatrywać należy w angielskim empiryzmie oraz psychologii XIX-wiecznej. W ten sposób ludność USA reagowała na idealizm racjonalistyczny w innych częściach świata, w tym właśnie w Europie. Prekursorem myśli pragmatycznej był Charles Pierce, to on wymyślił nazwę dla kierunku oraz opracował podstawowe idee. Z kolei William James, wspomniany już wcześniej, zajął się popularyzowaniem kierunku.

Pragmatyk - jak się zachowuje i jaki jest?

Wiemy już sporo o pragmatyzmie, jak na razie jednak jest to tylko teoria. Warto przełożyć ją na praktykę i odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest i jak zachowuje się współczesny pragmatyk? To osoba, która:

 • preferuje logiczne myślenie i działa według planu;
 • dba o to, aby skutecznie realizować powzięte sobie cele;
 • ma analityczny umysł;
 • jest osobą konsekwentną i upartą;
 • bywa perfekcjonistą;
 • jest osobą sumienną i pracowitą;
 • rzeczywistość ocenia realnie, racjonalnie;
 • potrafi zarządzać grupą, jest urodzonym przywódcą - w zespole chce dominować, źle znosi typową pracę zespołową;
 • jest stanowczy i zdecydowany w działaniu;
 • wszelkie decyzje podejmuje sam, nie pyta nikogo o zdanie, jest osobą bardzo samodzielną, ceni sobie niezależność;
 • rzadko lub w ogóle nie prosi innych o pomoc;
 • ma ogromny szacunek do tradycji;
 • bywa, że przyjmuje postawę na minimum: robi jak najmniej, aby osiągnąć sukces - ta postawa nie występuje u pragmatyków-perfekcjonistów;
 • przywiązuje dużą wagę do jakości - bardzo często ubiera się w markowe ubrania, dobiera stylowe dodatki;
 • bywa, że czuje się lepszy on innych;
 • może brakować mu empatii, miewa problemy ze zrozumieniem uczuć i zachowania innych ludzi - bywa narcyzem;
 • bywa egoistą, nie zawsze liczy się ze zdaniem innych;
 • ma problem z przyznaniem się do błędu i przyjęciem krytyki;
 • może mieć problem z komunikowaniem się z innymi, bywa konfliktowy;
 • ma problemy z twórczym myśleniem i kreatywnym rozwiązywaniem problemów;
 • może mieć problem z nawiązaniem kontaktu z artystami, może nie rozumieć dzieł artystów;
 • nie lubi marzyć, marzenia są dla niego nieprawdziwe, uważa, że to strata czasu, nadto jest osobą dość twardo stąpającą po ziemi.

Pragmatyzm w pracy - idealne zawody dla osoby pragmatycznej

W jakich zawodach idealnie sprawdzi się pragmatyk? Najlepszym rozwiązaniem będą dla niego profesje, które nie wymagają pracy zespołowej oraz wymagają logicznego, analitycznego myślenia. Pragmatyk doskonale sprawdzi się w takich zawodach, jak:

 • prawnik,
 • architekt,
 • chirurg,
 • przedsiębiorca,
 • dziennikarz,
 • mechanik,
 • hydraulik,
 • informatyk,
 • manager itp.

Czego możemy się uczyć od pragmatyków?

Czy od oschłych i logicznie myślących pragmatyków możemy się czegoś nauczyć? Oczywiście, mimo tego, że w kontaktach bywają dość oziębli i zdystansowani, maja wiele cech, które możemy podziwiać oraz wiele zalet, które przydają się w codziennym życiu. Po pierwsze, na uwagę zasługuje analityczny umysł i umiejętność logicznego myślenia, które są jednymi z najmocniejszych stron pragmatyków. Takie zdolności przydają się w pracy, ale nie tylko. Pozwalają nam efektywniej planować swoje działania, sprawiają, że o wiele lepiej nam dążyć do wyznaczonego sobie celu. Nauczyć się można od nich również konsekwencji w działaniu, nie oszukujmy się, nierzadko brakuje jej nam, zwłaszcza w relacji rodzic-dziecko. Pragmatyk to także osoba bardzo pracowita i sumienna, warto uczyć się od nich tej pracowitości, pomoże nam ona wypełniać swoje zarówno domowe, jak i zawodowe obowiązki. U pragmatyka godny podziwu jest również szacunek dla tradycji - niestety, wielu z nas obecnie zapomina, jak ważne powinny być dla nas tradycyjne wartości.

Czego z kolei powinien nauczyć się pragmatyk?

Obok swoich zalet warto postawić na:

 • rozwój empatii,
 • wybycie się egoizmu,
 • doskonalenie kreatywności oraz elastyczności w myśleniu i działaniu.

Czasami te cechy są bardzo przydatne, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.